Linsen

Arkair / Vattenfall / Fortum

Hur kul hade vi haft utan el? Appego hjälper Vattenfalls och Fortums inspektörer att hålla Sveriges elnät i ordning med hjälp av Linsen. Under sina helikopterinspektioner kan inspektörerna enkelt skapa felrapporter med text, bild, ljud och koordinater som handläggare sedan kan arbeta vidare med i Linsens webbapp. Rapporterna analyseras, åtgärdsärenden skapas och felen rättas till snabbt och smidigt. Med Linsen har Vattenfall och Fortum ett smidigare och snabbare sätt att kontrollera och reparera sina elnät. Och vi kan njuta av en mer elavbrottsfri tillvaro...

 
  • Linsen  app - Skärm 1 (utvecklad av Appego)
  • Linsen  app - Skärm 2 (utvecklad av Appego)